Välkommen

hållbar-soffaVarmt välkommen till föreningen Montse! Vi verkar för hållbar arkitektur, produktion och design.

Vad är Montse?
Montse är latin och betyder klippigt berg. Att vi har valt just det namnet på vår förening är ingen slump. Detta kan du läsa mer om under fliken Om oss, och där hittar du även kontaktinformation och uppgifter om vilka som sitter i vår styrelse.

Ett exempel…
Det kan vara svårt att på rak arm förklara vad vi håller på med, och därför inser vi också att det kan vara svårt att förstå vad det vi verkar för innebär. Ett bra exempel på hållbar arkitektur, produktion och design är så kallade Passivhus. Passivhus är en samling byggtekniker som tillsammans skapar energisnåla hus. Detta görs till exempel genom att man har extra tjock isolering, att man har fönster och dörrar med låga U-värden och att man tar tillvara på värme från instrålad sol, elektriska apparater och de som bor i huset.

Man minimerar helt enkelt värmeförluster och kombinerar sedan detta med miljövänlig uppvärmning och andra smarta lösningar som till exempel solceller. Passivhus som producerar lika mycket energi som de använder kallas för Nollenergihus, och de som producerar mer energi än de använder kallas för Plusenergihus. Det finns med andra ord mycket man kan göra för att genom hållbar arkitektur, produktion och design skapa ett hållbart hem som till och med kan gå med vinst istället för att läcka stora energiförluster.

Tre viktiga punkter!
Passivhusen är bara ett exempel, och området vi är verksamma inom är väldigt brett, men oavsett om det handlar om ett hus eller något helt annat så kan man enkelt förklarat säga att alla projekt har de här punkterna gemensamt:

  • Hållbar arkitektur betyder beständiga konstruktioner som byggs för att ha ett långt liv och för att göra minimal åverkan på miljön.
  • Hållbar produktion är skapande av varor och tjänster som sker både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
  • Hållbar design betyder att man arbetar med minskad miljöpåverkan när man till exempel tänker på saker som material och livslängd.

Det handlar helt enkelt i grund och botten om att skapa ett hållbart samhälle, och Montse brinner för just de här tre punkterna. Vårt arbete går bland annat ut på att hålla föreläsningar och agera rådgivare i olika situationer som rör ämnet, men vi gör också mycket mer än så. Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!