månadsarkiv: april 2014

Hållbar produktion

howardsoffaHållbar produktion, på engelska sustainable production, är ett begrepp som blir mer och mer på tapeten, och det av många olika anledningar. Begreppet hållbar produktion inbegriper inte bara miljötänkande, utan ser även till den sociala aspekten av arbetande. Hållbar produktion står därför på tre ben, tre sätt som den ska vara hållbar på: hållbar ekonomiskt, hållbar miljömässigt och hållbar socialt. På sätt och vis kan det låta helt självklart – borde inte alla företag fungera på det viset? Men så är det ju, tyvärr, inte.

Ekonomiskt hållbar
Ekonomisk hållbarhet innebär inte enbart att företaget ska gå med vinst. Det handlar då snarare om ekonomisk hållbarhet på lång sikt, och inte kortsiktigt vinsttänkande, något som ju tyvärr är alltför vanligt. Tanken är att hållbar produktion automatiskt kommer att leda till att ett företag blir konkurrenskraftigt.

Miljömässigt hållbar
Miljömässigt hållbar produktion ser till alla delarna av ett företags tillverkning, från tillverkning till färdig produkt, där miljömässigt skadliga delar i så hög utsträckning som möjligt elimineras. Detta gäller då även arbetsplatsmiljön, där farliga element och arbetsmoment ska minimeras. Miljömässig hållbarhet innebär att man har en helhetssyn vad gäller miljötänkande.

Socialt hållbar
Företag består av människor, och det är viktigt för att ett företag ska må bra att de anställda också gör det. De som arbetar på ett företag med hållbar produktion ska kunna känna sig trygga, samtidigt som de känner att deras kreativitet uppmuntras. Det är viktigt att de anställda känner att de är delaktiga i företaget, och inte bara kuggar i ett ansiktslöst maskineri.

Hållbar utveckling på universitetsnivå

linneuniversiteteLinnéuniversitet som bildades 2010 genom att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar slogs samman erbjuder ett treårigt program av stort intresse: Designprogram med inriktning på hållbar utveckling. Det är definitivt ett universitetsprogram som borde kunna bli mycket populärt. Sverige har en lång och stolt tradition inom design, och är numera också ett av de länder i världen där miljötänkandet är som starkast. Att Sveriges nyaste universitet har ett designprogram med inriktning på hållbar utveckling borde alltså inte förvåna någon. Det kommer definitivt inte att handla om ”bortkastade” högskolepoäng, utan möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning borde vara mycket goda. Men Linnéuniversitetet ger även möjlighet till vidare utbildning och fördjupning, för den som så vill.

Antagningen till designprogrammet med inriktning på hållbar utveckling sker också först och främst genom arbetsprov och därpå följande eventuell intervju. För den som är intresserad av att börja på programmet till höstterminen 2014 är det dock lite sent, då ansökningstiden gick ut 15:e april, men för den som kan tänka sig att vänta innebär det i huvudsak att man får mer tid på sig att ta fram sitt arbetsprov.

Linnéuniversitetet är inte det enda i Sverige med kurser med inriktning på hållbar utveckling; men det som gör just deras extra intressant är deras fokus på design. Detta gör att programmet får en ”praktisk” prägel, i och med att design är användbart, hållbar utveckling eller inte. Det är annars lätt att ”hållbar utveckling” blir lite vagt, då det ska tillämpas i praktiken.