Kategoriarkiv: Bloggen

Valfrihet är viktigt

Även om hållbar design och utveckling är viktigt så måste man ju ändå få leka lite. Rent teoretiskt vore det ju till exempel bäst om alla ville ha exakt samma gardintyg, eftersom produktionen då skulle kunna strömlinjeformas än mer. Men trots det så finns det ju webbutiker som säljer gardintyger med 800 olika mönster eller mer. Är det då ett stort slöseri? Nja, knappast något som får några större konsekvenser, och fördelarna med denna enorma valfrihet uppväger nog nackdelarna. Att kunna sätta sin personliga prägel på sin bostad gör att man trivs bättre. Det är inte bara något abstrakt utan innebär rent konkreta fördelar. Trivs man och mår bra påverkar det ens hälsa positivt och det är ju definitivt hållbar utveckling.

Poängen är då att hållbar design och utveckling inte behöver innebära att valfriheten minskar. Hållbar design kan ju se ut på många olika sätt; det är ju inte utseendet som i sig avgör om något kan klassificeras som hållbar design eller inte, utan den process som lett till slutresultatet. Att utbudet när det gäller hållbar design kan verka så begränsat beror helt enkelt på att alltför få sysslar med det. Men förhoppningsvis kommer samma sak att ske vad gäller hållbar design som skett med ekologisk mat. Där är utbudet idag överlag mycket bra, och ibland kan det till och med vara så att det är svårt att hitta icke-ekologiska varor inom vissa områden. Ekomat håller på att bli standard, och fulmat håller på att försvinna mer och mer

Bäddsoffan – en hållbar produkt

bäddsoffaVissa saker är smartare till sin konstruktion än andra, och det gäller inte minst bäddsoffan. Att en vara kan användas på flera sätt är helt och hållet i linje med filosofin om hållbar produktion, då det ju innebär att man har en möbel mindre att köpa, vilket håller nere de resurser som används för möbeltillverkning nere. Att de sedan också gör att det blir enklare att bo och leva i mindre lägenheter är också det ett plus. I ett land som Sverige, som inte är så värst befolkningstätt, är detta inte ett alltför vanligt problem, förutom möjligen då i storstäderna. Ju mer centralt man vill bo desto dyrare kommer det att bli, och en bäddsoffa gör så att de som bor i innerstäderna inte behöver lika stora bostadsytor. Detta i sin tur leder till minskat pendlande, vilket även det är bra för miljön.

Dessutom är de hållbara även ur ett annat perspektiv. En bäddsoffa som man tar väl hand om kommer att överleva i flera decennier, utan att för den skull sluta vara bekväm och användbar. Men bara för att den är hållbar och användbar så behöver det inte betyda att en ny bäddsoffa måste kosta en förmögenhet. Hos onlineaffärer som Trademax kan man hitta bäddsoffor som kommer att hålla många år framåt, utan för att man för den skull behöver bli ruinerad när man köper dem. Bara för att man vill ha det bästa behöver det inte betyda att man ska betala mer än man behöver.

Digital design med hållbarhet

Smartphones, datorer, surfplattor… Vår konsumtion av olika former av elektronik verkar inte på något sätt avta, och det medför vissa problem, problem som knappast kan lösas på något annat sätt än med hållbar design och produktion. Elektronik innehåller en hel del ovanliga mineraler och metaller, som det är osäkert hur stor utsträckning de finns i, och risken finns att de kommer att ta slut innan hela jordens befolkning har varsin smartphone. Hållbar design handlar här alltså om främst två saker: dels att minska på användandet av ovanliga ämnen i vår elektronik, och dels att designa den med tanke på att den ska hålla. Att byta smartphone en gång per år, eller vart annat år, är inte hållbart, speciellt som de ovanliga mineralerna inte återvinns in på långa vägar så stor utsträckning som krävs.

Kungliga Tekniska Högskolan har därför tillsammans med konstfack skapat initiativet Green Leap. Målet är där att design av smartphones och liknande ska utföras på så sätt att de dels är enklare att återvinnas, och dels byggs med att de ska användas under en längre tid än vad som nu är fallet. Det finns många olika sätt man kan tänka sig att detta kan genomföras på, och det är ju inte heller bara mobiltillverkarna som måste tänka om. Det är kanske förståeligt att man som mobiltillverkare konstant vill leverera nya modeller, vars förbättringar inte alltid är så där jättestora, för att få folk att köpa nytt. Men det är knappast hållbart i längden, och som konsument kan man då fråga sig om man måste ha en ny smartphone, bara för att den finns där.

Hållbar produktion

howardsoffaHållbar produktion, på engelska sustainable production, är ett begrepp som blir mer och mer på tapeten, och det av många olika anledningar. Begreppet hållbar produktion inbegriper inte bara miljötänkande, utan ser även till den sociala aspekten av arbetande. Hållbar produktion står därför på tre ben, tre sätt som den ska vara hållbar på: hållbar ekonomiskt, hållbar miljömässigt och hållbar socialt. På sätt och vis kan det låta helt självklart – borde inte alla företag fungera på det viset? Men så är det ju, tyvärr, inte.

Ekonomiskt hållbar
Ekonomisk hållbarhet innebär inte enbart att företaget ska gå med vinst. Det handlar då snarare om ekonomisk hållbarhet på lång sikt, och inte kortsiktigt vinsttänkande, något som ju tyvärr är alltför vanligt. Tanken är att hållbar produktion automatiskt kommer att leda till att ett företag blir konkurrenskraftigt.

Miljömässigt hållbar
Miljömässigt hållbar produktion ser till alla delarna av ett företags tillverkning, från tillverkning till färdig produkt, där miljömässigt skadliga delar i så hög utsträckning som möjligt elimineras. Detta gäller då även arbetsplatsmiljön, där farliga element och arbetsmoment ska minimeras. Miljömässig hållbarhet innebär att man har en helhetssyn vad gäller miljötänkande.

Socialt hållbar
Företag består av människor, och det är viktigt för att ett företag ska må bra att de anställda också gör det. De som arbetar på ett företag med hållbar produktion ska kunna känna sig trygga, samtidigt som de känner att deras kreativitet uppmuntras. Det är viktigt att de anställda känner att de är delaktiga i företaget, och inte bara kuggar i ett ansiktslöst maskineri.

Hållbar utveckling på universitetsnivå

linneuniversiteteLinnéuniversitet som bildades 2010 genom att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar slogs samman erbjuder ett treårigt program av stort intresse: Designprogram med inriktning på hållbar utveckling. Det är definitivt ett universitetsprogram som borde kunna bli mycket populärt. Sverige har en lång och stolt tradition inom design, och är numera också ett av de länder i världen där miljötänkandet är som starkast. Att Sveriges nyaste universitet har ett designprogram med inriktning på hållbar utveckling borde alltså inte förvåna någon. Det kommer definitivt inte att handla om ”bortkastade” högskolepoäng, utan möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning borde vara mycket goda. Men Linnéuniversitetet ger även möjlighet till vidare utbildning och fördjupning, för den som så vill.

Antagningen till designprogrammet med inriktning på hållbar utveckling sker också först och främst genom arbetsprov och därpå följande eventuell intervju. För den som är intresserad av att börja på programmet till höstterminen 2014 är det dock lite sent, då ansökningstiden gick ut 15:e april, men för den som kan tänka sig att vänta innebär det i huvudsak att man får mer tid på sig att ta fram sitt arbetsprov.

Linnéuniversitetet är inte det enda i Sverige med kurser med inriktning på hållbar utveckling; men det som gör just deras extra intressant är deras fokus på design. Detta gör att programmet får en ”praktisk” prägel, i och med att design är användbart, hållbar utveckling eller inte. Det är annars lätt att ”hållbar utveckling” blir lite vagt, då det ska tillämpas i praktiken.

Kvarteret Rosmarinen

2013 tog villakvarteret Rosmarinen i Helsingborg hem flera priser; bland annat Sveriges arkitekters bostadspris och Skånes arkitekturpris. Det finns många goda skäl till detta, och Rosmarinen är ett exempel på arkitektur när den är som allra bäst, gjord för de som är tänkta att bo i husen. Totalt är Rosmarinen tänkt att bestå av 29 villor, varav 14 än så länge är färdiga att flyttas in i. Under byggandet har material som inte kräver mycket underhåll använts, vilket definitivt är ett bra exempel på hållbar arkitektur.

Villorna i Rosmarinen är byggda med tanke på ljus, och främst då naturligt sådana. Husen är också byggda inåt, med utblick över de gemensamma grönområdet, med ”ryggarna” mot de omgivande vägarna. Detta hjälper till att skänka boendet en naturlig känsla, något som ytterligare förstärks av valet av byggmaterial, där bland annat lärk används till golven. Lärk är ett av de vackrare träslagen, och passar utmärkt väl in i svenska bostäder. Tillsammans med de ljusa planlösningarna skapar det en i det närmaste perfekt helhet.

Den motivering som angavs när Rosmarinen fick Skånes arkitekturpris löd ”för sin eleganta alternativa lösning av förstädernas traditionella villaområden”, och det är bara att hålla med. Rosmarinen är ett av Sveriges vackraste villaområden, med synnerligen intelligenta lösningar, som förhoppningsvis kan bli stilbildande inför framtiden. För nog borde alla ha rätt att bo så pass bra som de gör i Rosmarinen. Ett riktigt föredöme för framtida villaområden, och dess sätt att se till helheten borde definitivt kunna tillämpas på alla sorters byggprojekt.