Digital design med hållbarhet

Smartphones, datorer, surfplattor… Vår konsumtion av olika former av elektronik verkar inte på något sätt avta, och det medför vissa problem, problem som knappast kan lösas på något annat sätt än med hållbar design och produktion. Elektronik innehåller en hel del ovanliga mineraler och metaller, som det är osäkert hur stor utsträckning de finns i, och risken finns att de kommer att ta slut innan hela jordens befolkning har varsin smartphone. Hållbar design handlar här alltså om främst två saker: dels att minska på användandet av ovanliga ämnen i vår elektronik, och dels att designa den med tanke på att den ska hålla. Att byta smartphone en gång per år, eller vart annat år, är inte hållbart, speciellt som de ovanliga mineralerna inte återvinns in på långa vägar så stor utsträckning som krävs.

Kungliga Tekniska Högskolan har därför tillsammans med konstfack skapat initiativet Green Leap. Målet är där att design av smartphones och liknande ska utföras på så sätt att de dels är enklare att återvinnas, och dels byggs med att de ska användas under en längre tid än vad som nu är fallet. Det finns många olika sätt man kan tänka sig att detta kan genomföras på, och det är ju inte heller bara mobiltillverkarna som måste tänka om. Det är kanske förståeligt att man som mobiltillverkare konstant vill leverera nya modeller, vars förbättringar inte alltid är så där jättestora, för att få folk att köpa nytt. Men det är knappast hållbart i längden, och som konsument kan man då fråga sig om man måste ha en ny smartphone, bara för att den finns där.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *