Hållbar konsumtion

Hållbar produktion är ett mynt med två sidor, där den andra stavas hållbar konsumtion. Det är ju inte bara upp till producenterna att skapa hållbara produkter; konsumenterna måste ju också köpa dem, och då också i rimliga mängder. Även om en produkt är tillverkad på ett hållbart sätt, så är det ju upp till konsumenten vad som händer med den. Detta kan kanske bäst illustreras i form av avfall: utan bra källsortering så kan alla sorters produkter ställa till med problem.

Ett av problemen med hållbara konsumtion är att de billigaste varorna sällan är de som är bäst ur ett helhetsperspektiv. Det är då lätt att säga att det bara är att köpa de dyrare, bättre, alternativen. Men fastän Sverige är ett av de rikaste länderna i världen, så innebär det inte att det finns många fattiga, som helt enkelt inte har möjlighet att köpa de dyrare alternativen. För att hållbar konsumtion ska kunna bli en verklighet krävs inte bara att konsumenterna förändrar sina konsumtionsmönster, utan även att företag som sysslar med hållbar produktion gör sitt till.

Detta har redan börjat ske, vad gäller ekologisk mat. Denna har rykte om sig att vara dyrare än vanlig ”fulmat”, men så är inte fallet längre, utan beroende på livsmedelsaffär så kan en ekologisk matkasse kosta lika mycket, eller till och med lite mindre. Det känns som det inte anses helt fint att tala om pris när det gäller hållbar produktion och konsumtion, men det är en debatt som måste tas om vi ska kunna ta steget över till en mer hållbar livsföring.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *