Hållbar produktion

howardsoffaHållbar produktion, på engelska sustainable production, är ett begrepp som blir mer och mer på tapeten, och det av många olika anledningar. Begreppet hållbar produktion inbegriper inte bara miljötänkande, utan ser även till den sociala aspekten av arbetande. Hållbar produktion står därför på tre ben, tre sätt som den ska vara hållbar på: hållbar ekonomiskt, hållbar miljömässigt och hållbar socialt. På sätt och vis kan det låta helt självklart – borde inte alla företag fungera på det viset? Men så är det ju, tyvärr, inte.

Ekonomiskt hållbar
Ekonomisk hållbarhet innebär inte enbart att företaget ska gå med vinst. Det handlar då snarare om ekonomisk hållbarhet på lång sikt, och inte kortsiktigt vinsttänkande, något som ju tyvärr är alltför vanligt. Tanken är att hållbar produktion automatiskt kommer att leda till att ett företag blir konkurrenskraftigt.

Miljömässigt hållbar
Miljömässigt hållbar produktion ser till alla delarna av ett företags tillverkning, från tillverkning till färdig produkt, där miljömässigt skadliga delar i så hög utsträckning som möjligt elimineras. Detta gäller då även arbetsplatsmiljön, där farliga element och arbetsmoment ska minimeras. Miljömässig hållbarhet innebär att man har en helhetssyn vad gäller miljötänkande.

Socialt hållbar
Företag består av människor, och det är viktigt för att ett företag ska må bra att de anställda också gör det. De som arbetar på ett företag med hållbar produktion ska kunna känna sig trygga, samtidigt som de känner att deras kreativitet uppmuntras. Det är viktigt att de anställda känner att de är delaktiga i företaget, och inte bara kuggar i ett ansiktslöst maskineri.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *