Rutten mat får hjulen att rulla

I Sverige produceras ett överflöd av mat. Faktiskt mer än vi både kan äta och exportera, vilket innebär att mycket föda går till spillo. I Linköping har man dock löst det problemet på ett genialiskt sätt. I början på 1990-talet bestämde man sig för att luften i staden behövde förbättras, och ett sätt var då att leta efter alternativa, miljövänliga, drivmedel till stadens bussar. Den lösning som valdes var biogas, då det i och runt staden fanns riklig tillgång till råämnen till biogas, till exempel slakteriavfall.

Sagt och gjort, och 1997 stod en anläggning för förädling av biogas, så att den skulle kunna användas som bränsle, färdig. I dag drivs alla stadens bussar av biogas, med förbättrad luft och miljö som följd. Efterfrågan på biogas har också konstant ökat, och slakteri- och gödselavfall räcker inte längre för att fylla det behov som finns. Därför har Linköping nu tagit det naturliga nästa steget i sin biogastillverkning: det matavfall som Linköpingsborna lämnar efter sig.

Även om det är sant att ur ett hållbarhetsperspektiv är att äta upp den mat man köper och lagar i stället för att slänga den, så är biogasåtervinning självklart även det mycket bra. 2012 började man i Linköping med att låta hushållen lägga matavfall i speciella gröna påsar, som sedan så blir till biogas. Försöket med biogas i Linköping har således lyckats över förväntan, och sprider sig nu så sakteliga över Östgötaslätten. Förhoppningsvis är det något som alla städer i Sverige så småningom kommer att ta efter. Hållbar produktion som får en omedelbar och positiv inverkan på människors närmiljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *